Razpis volitev predsednika, podpredsednika in organov SNS

Izvršni odbor SNS je konec avgusta razpisal volitve organov SNS in poziva članstvo k vlaganju kandidatur za predsednika/co, podpredsednika/co in člane organov SNS (Nadzorni odbor 3 člani, Komisija za vloge in pritožbe 3 člani, Statutarna komisija 5 članov). Pisarna SNS sprejema...

NČR v novi sestavi začenja 4-letni mandat

SNS in DNS sta izvolila nove člane Novinarskega častnega razsodišča. Novi člani na predlog SNS so Anja Gorenc (STA), Nina Jerman (RTVS), Jelena Aščič (RTVS), Davorin Koron (Primorske novice) in Katarina Vučko (Mirovni inštitut) kot predstavnica javnosti. Novi člani na predlog DNS...