Izdelajte si program za varovanje zdravja

ISOP je krajše ime za Interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Orodje ISOP je spletni interaktivni pripomoček, ki vam pomaga, da se promocije zdravja na delovnem mestu sistematično,...