Pomen pravic in odgovornosti delodajalcev in zaposlenih pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju ukrepov PZDM

Pomembno se je zavedati pomena in koristi promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) ter razumeti, da je uvajanje aktivnosti PZDM v delovno organizacijo proces, ki zahteva čas in vlaganja, na dolgi rok pa lahko prinese koristi zaposlenim, delodajalcu in širši družbi. V deveti in...