Izjava za spremembo Zakona o inšpekciji dela

Sporočilo javnosti Ljubljana, 8. junij 2017 V spodaj podpisanih organizacijah, ki zastopamo delavce v prikritih in nezakonitih oblikah delovnih razmerjih, protestiramo, ker na Odboru za delo, družino in socialne zadeve danes nismo dobili priložnosti izraziti svojih stališč do...