Razpis volitev predsednika SNS

Izvršni odbor SNS razpisuje volitve predsednika SNS za mandat do junija 2023 in poziva članstvo k vlaganju kandidatur. IO SNS je na podlagi 20. člena statuta SNS pripravil naslednji postopek volilnih opravil: – predloge kandidatur sprejema pisarna SNS do 20. marca 2020,...