Medijski boj

Trenutno najbolj problematična politika zaposlovanja v tiskanih medijih  Dokler je bilo še mogoče dokaj prosto zaposlovati novinarje s pogodbami civilnega prava (prikrita delovna razmerja), so večinoma v dnevnikih ohranjali medijske vsebine (kakovost in raznovrstnost) tako, da so...