Medijski boj

Trenutno najbolj problematična politika zaposlovanja v tiskanih medijih  Dokler je bilo še mogoče dokaj prosto zaposlovati novinarje s pogodbami civilnega prava (prikrita delovna razmerja), so večinoma v dnevnikih ohranjali medijske vsebine (kakovost in raznovrstnost) tako, da so...

Razpis volitev predsednika SNS

Izvršni odbor SNS razpisuje volitve predsednika SNS za mandat do junija 2023 in poziva članstvo k vlaganju kandidatur. IO SNS je na podlagi 20. člena statuta SNS pripravil naslednji postopek volilnih opravil: – predloge kandidatur sprejema pisarna SNS do 20. marca 2020,...

Mednarodna izjava novinarjev v podporo Julianu Assangu

  Neformalna skupina novinarjev z več kontinentov je 6. decembra 2019 objavila izjavo v podporo Julianu Assangu: https://speak-up-for-assange.org/ Zdaj gre še za veliko večje stvari, kot so svoboda tiska, izražanja in spoštovanje osnovnih človekovih pravic. Izjavo sta že...

Odstop predsednika SNS

Skupščina Sindikata novinarjev Slovenije se je v sredo, 11. 12. 2019, seznanila z odstopom junija izvoljenega predsednika Luke Lukića, ki odhaja iz novinarskega poklica. SNS mu na novi poklicni poti želi veliko uspehov. Skupščina je do izvolitve novega predsednika za mandatno...

Odpuščanja na Dnevniku so kratkoviden in škodljiv ukrep

Sporočilo za javnost Odpuščanja na Dnevniku so kratkoviden in škodljiv ukrep Ob napovedanem kolektivnem odpuščanju novinarjev Dnevnika in nižanju novinarskih standardov v družbi lastnika in upravo družbe Dnevnik pozivamo k spoštovanju delovnopravne zakonodaje, predvsem pa ...

Vabilo na 44. skupščino Sindikata novinarjev Slovenije

Spoštovana članica, spoštovani član, vabimo te na 44. skupščino Sindikata novinarjev Slovenije, ki bo 11. decembra 2019, ob 14. uri na Vošnjakovi 8 v Ljubljani (sedež SNS, 7. nadstropje). Predlog dnevnega reda: 1. potrditev zapisnikov 41., 42. dopisne in 43. izredne dopis...

Veljati so začele spremembe Kodeksa novinarjev Slovenije

Spoštovani, obveščamo vas, da sta skupščini Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije sprejeli spremembe Kodeksa novinarjev Slovenije. Spremembe začnejo veljati z današnjim datumom. Spremembe se nanašajo predvsem na člene o zasebnosti, torej 17., 18., 19. in...

Sindikat in društvo novinarjev Slovenije pozivata poslovodstvo Dela k poštenemu socialnemu dialogu ter ohranitvi kritičnega in kakovostnega novinarstva

JAVNI POZIV Ljubljana, 16. oktober 2019   Sindikat in društvo novinarjev Slovenije pozivata poslovodstvo Dela k poštenemu socialnemu dialogu ter ohranitvi kritičnega in kakovostnega novinarstva  Ob napovedanem kolektivnem odpuščanju delavcev Dela lastnika in upravo Dela...

Nove članice in člani Novinarskega častnega razsodišča

Od 25. septembra novi člani in članice Novinarskega častnega razsodišča za mandatno obdobje od leta 2019 do 2023 V Novinarsko častno razsodišče, ki je skupni organ sindikata in društva novinarjev, so bili s strani sindikata imenovani Jelena Aščić (TV Slovenija), Gabrijela Milošič...

SNS tudi na družbenih omrežjih

Dogajanje v Sindikatu novinarjev Slovenije lahko po novem spremljate tudi na omrežju Facebook. Vabljeni!