Delo

Delo, d. d. Dunajska 5,1509 Ljubljana www.delo.si Sindikalni zaupnik: Simona Fajfar