Radio Slovenija

RTV Slovenija Radio Slovenija Kolodvorska ulica 2, 1550 Ljubljana www.rtvslo.si/radio Sindikalni zaupnik: Franci Pavšer