Večer

ČZP Večer, d. o. o. Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2504 Maribor www.vecer.com Sindikalni zaupnik: Bojan Bauman