Skupščina SNS
Skupščina SNS je najvišji organ, ki sprejema statut SNS in njegove spremembe ter delovni program SNS. Voli ter razrešuje predsednika in podpredsednika ter druge organe SNS, potrjuje sestavo izvršnega odbora, ki jo predlagajo sindikalne skupine, obravnava poročila organov SNS in strokovnih služb ter sprejema finančni načrt, letno finančno poročilo ter programske usmeritve SNS. Poleg tega odloča o višini članarine, razdelilniku delitve in povezovanju z drugimi sindikati.

predsednica SNS
Alenka Potočnik (STA)

podpredsednica SNS
Petra Bezjak Cirman (TVS)

Pisarna SNS

Mojca Zabukovec
glavni.tajnik(at)sindikat-novinarjev.si

Tajnica
Marija Penca
info(at)sindikat-novinarjev.si

Izvršni odbor
Branka Bezjak (Večer)
Igor Dernovšek (Dnevnik)
Vesna Deržek Sovinek (RTVS, TVS)
Andreja Žibret Ifko (Delo)
Dragica Vujanovič (RTVS, RC Maribor)
Lidija Cokan (RTVS, RS)
Sabina Francek Ivović (RTVS, RC Koper)/ Mateja Brežan (RTVS, RC Koper)
Alenka Potočnik (STA)
Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice)
Mojca Zabukovec (samostojni in svobodni novinarji, do imenovanja novega predstavnika)

Sindikalni zaupniki
DELO: Andreja Žibret Ifko
SALOMON: Melita Berzelak
NAŠ ČAS: Milena Krstič
POMURSKI MADŽARSKI RADIO LENDAVA: Eva Bukovec
PRIMORSKE NOVICE: Alenka Ožbot Klančič
RADIO SLOVENIJA: Lidija Cokan
RADIO TEDNIK PTUJ: Martin Ozmec
REGIONALNI RTV CENTER KOPER – CAPODISTRIA: Sabina Francek Ivović
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR: Dragica Vujanovič
SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA: Alenka Potočnik
TV SLOVENIJA: Vesna Deržek Sovinek
VEČER: Branka Bezjak
DNEVNIK: Igor Dernovšek

Samostojni in svobodni novinarji
Mojca Zabukovec (do imenovanja novega predstavnika)

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS

(podatki so v urejanju)

Franci Pavšer (RTVS, RS)
Špela Novak (RTVS, RS)
Vesna Deržek Sovinek (RTVS, TVS)
Katja Stamboldžioski (RTVS, TVS)
Lidija Cokan (RTVS, RC Maribor)

Nadzorni odbor
Helena Milinković
Andreja Židanik Hafner
Matej Luzar

Komisija za vloge in pritožbe
Veronika Žajdela Kostanjevec
Zdenko Matoz
Uroš Škerl

Statutarna komisija
Anja Hreščak
Klemen Košak
Janez Krušič Sterguljc
Bojan Šuštar
Gorazd Utenkar

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS

Tatjana Pirc (Radio Slovenija), predsednica
Brane Piano (upokojeni novinar), podpredsednik
Ranka Ivelja (Dnevnik)
Sonja Merljak Zdovc (Časoris)
Irena Brejc (upokojena novinarka)
Katarina Vučko (predstavnica javnosti)
Jelena Aščić (Televizija Slovenija)
Nataša Štefe (Val 202)

Urban Červek (Večer)
Peter Merc (predstavnik javnosti)

Pravno svetovanje
Pravno svetovanje zagotavljajo pisarna SNS, Sandra Cico, Matjaž Ulčar, Jasna Zakonjšek,  in drugi pravniki, izbrani glede na naravo dela.