Skupščina SNS
Skupščina SNS je najvišji organ, ki sprejema statut SNS in njegove spremembe ter delovni program SNS. Voli ter razrešuje predsednika in podpredsednika ter druge organe SNS, potrjuje sestavo izvršnega odbora, ki jo predlagajo sindikalne skupine, obravnava poročila organov SNS in strokovnih služb ter sprejema finančni načrt, letno finančno poročilo ter programske usmeritve SNS. Poleg tega odloča o višini članarine, razdelilniku delitve in povezovanju z drugimi sindikati.

v. d. predsednice SNS
Alenka Potočnik (STA)

Pisarna SNS

Iztok Jurančič
IJurancic(at)gmail.com

Tajnica
Marija Penca
info(at)sindikat-novinarjev.si

Izvršni odbor
Branka Bezjak (Večer)
Igor Dernovšek (Dnevnik)
Andrej Doblehar (RTVS, TVS)
Simona Fajfar (Delo)
Dragica Vujanovič (RTVS, RC Maribor)
Lidija Cokan (RTVS, RS)
Sabina Francek Ivović (RTVS, RC Koper)/ Mateja Brežan (RTVS, RC Koper)
Alenka Potočnik (STA)
Ambrož Sardoč (Primorske novice)
Mojca Zabukovec (samostojni in svobodni novinarji, do imenovanja novega predstavnika)

Sindikalni zaupniki
DELO: Simona Fajfar
SALOMON: Melita Berzelak
NAŠ ČAS: Milena Krstič
POMURSKI MADŽARSKI RADIO LENDAVA: Eva Bukovec
PRIMORSKE NOVICE: Ambrož Sardoč
RADIO SLOVENIJA: Lidija Cokan
RADIO TEDNIK PTUJ: Martin Ozmec
REGIONALNI RTV CENTER KOPER – CAPODISTRIA: Sabina Francek Ivović
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR: Dragica Vujanovič
SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA: Alenka Potočnik
TV SLOVENIJA: Andrej Doblehar
VEČER: Branka Bezjak

Samostojni in svobodni novinarji
Mojca Zabukovec (do imenovanja novega predstavnika)

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS

(podatki so v urejanju)

Franci Pavšer (RTVS, SNRA)
Špela Novak (RTVS, SNRA)
Andrej Doblehar (RTVS, TVS)
Katja Stamboldžioski (RTVS, TVS)
Lidija Cokan (RTVS, RC Maribor)

Nadzorni odbor
Branka Bezjak
Lidija Cokan
Matej Luzar

Komisija za vloge in pritožbe
Veronika Žajdela Kostanjevec
Zdenko Matoz
Uroš Škerl

Statutarna komisija
Anja Hreščak
Klemen Košak
Janez Krušič Sterguljc
Bojan Šuštar
Gorazd Utenkar

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS

Tatjana Pirc (Radio Slovenija), predsednica
Brane Piano (upokojeni novinar), podpredsednik
Ranka Ivelja (Dnevnik)
Sonja Merljak Zdovc (Časoris)
Irena Brejc (upokojena novinarka)
Katarina Vučko (predstavnica javnosti)
Jelena Aščić (Televizija Slovenija)
Nataša Štefe (Val 202)
Matej Luzar (STA)
Peter Merc (predstavnik javnosti)

Pravno svetovanje
Pravno svetovanje zagotavljajo pisarna SNS, Sandra Cico, Matjaž Ulčar, Jasna Zakonjšek,  in drugi pravniki, izbrani glede na naravo dela.