Skupščina SNS
Skupščina SNS je najvišji organ, ki sprejema statut SNS in njegove spremembe ter delovni program SNS. Voli ter razrešuje predsednika in podpredsednika ter druge organe SNS, potrjuje sestavo izvršnega odbora, ki jo predlagajo sindikalne skupine, obravnava poročila organov SNS in strokovnih služb ter sprejema finančni načrt, letno finančno poročilo ter programske usmeritve SNS. Poleg tega odloča o višini članarine, razdelilniku delitve in povezovanju z drugimi sindikati.

v. d. predsednice SNS
Alenka Potočnik (STA)

Pisarna SNS
Glavni tajnik
Iztok Jurančič
IJurancic(at)gmail.com

Tajnica
Marija Penca
info(at)sindikat-novinarjev.si

Izvršni odbor
Bojan Bauman (Večer)
Igor Dernovšek (Dnevnik)
Simona Fajfar (Delo)
Dragica Vujanovič (RTVS)
Franci Pavšer (RTVS)
Alenka Potočnik (STA)
Ambrož Sardoč (Primorske novice)
Mojca Zabukovec (samostojni in svobodni novinarji)

Sindikalni zaupniki
DELO: Simona Fajfar
DELO REVIJE: Iztok Jurančič
NAŠ ČAS: Milena Krstič
POMURSKI MADŽARSKI RADIO LENDAVA: Eva Bukovec
PRIMORSKE NOVICE: Ambrož Sardoč
RADIO SLOVENIJA: Franci Pavšer
RADIO TEDNIK PTUJ: Martin Ozmec
REGIONALNI RTV CENTER KOPER – CAPODISTRIA: /
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR: Lidija Cokan
SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA: Alenka Potočnik
TV SLOVENIJA:
VEČER: Bojan Bauman

Samostojni in svobodni novinarji
Mojca Zabukovec

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS

Dejan Mekiš
Franci Pavšer
Petra Bezjak
Simeona Rogelj – predsednica
Lidija Cokan

Nadzorni odbor
Branka Bezjak
Lidija Cokan
Matej Luzar

Komisija za vloge in pritožbe
Veronika Žajdela Kostanjevec
Zdenko Matoz
Uroš Škerl

Statuarna komisija
Anja Hreščak
Klemen Košak
Janez Krušič Sterguljc
Bojan Šuštar
Gorazd Utenkar

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS
Tatjana Pirc, predsednica
Brane Piano, podpredsednik
Jelena Aščić
Irena Brejc
Ranka Ivelja
Sonja Merljak Zdovc
Gabrijela Milošič
Nataša Štefe
Bojan Šuštar
Katarina Vučko

Pravno svetovanje
Pravno svetovanje zagotavljajo pisarna SNS, Sandra Cico, Matjaž Ulčar, Jasna Zakonjšek,  in drugi pravniki, izbrani glede na naravo dela.