Skupščina SNS
Skupščina SNS je najvišji organ, ki sprejema statut SNS in njegove spremembe ter delovni program SNS. Voli ter razrešuje predsednika in podpredsednika ter druge organe SNS, potrjuje sestavo izvršnega odbora, ki jo predlagajo sindikalne skupine, obravnava poročila organov SNS in strokovnih služb ter sprejema finančni načrt, letno finančno poročilo ter programske usmeritve SNS. Poleg tega odloča o višini članarine, razdelilniku delitve in povezovanju z drugimi sindikati.

v.d. predsednika SNS
Alenka Potočnik (STA)

Podpredsednica SNS
Alenka Potočnik (STA)

Pisarna SNS
Glavni tajnik
Iztok Jurančič
IJurancic(at)gmail.com

Tajnica
Marija Penca
info(at)sindikat-novinarjev.si

Izvršni odbor
Bojan Bauman (Večer)
Irena Cunja (RTVS)
Igor Dernovšek (Dnevnik)
Simona Fajfar (Delo)
Gabrijela Milošič (RTVS)
Franci Pavšer (RTVS)
Alenka Potočnik (STA)
Ambrož Sardoč (Primorske novice)
Mojca Zabukovec (samostojni in svobodni novinarji)
Vesna Zadravec (RTVS)

Sindikalni zaupniki
DELO: Simona Fajfar
DELO REVIJE: Iztok Jurančič
NAŠ ČAS: Milena Krstič
POMURSKI MADŽARSKI RADIO LENDAVA: Eva Bukovec
PRIMORSKE NOVICE: Ambrož Sardoč
RADIO SLOVENIJA: Franci Pavšer
RADIO TEDNIK PTUJ: Martin Ozmec
REGIONALNI RTV CENTER KOPER – CAPODISTRIA: Irena Cunja
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR: Lidija Cokan
SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA: Alenka Potočnik
TV SLOVENIJA: Vesna Zadravec
VEČER: Bojan Bauman

Samostojni in svobodni novinarji
Mojca Zabukovec

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS

Vesna Zadravec
Irena Cunja
Franci Pavšer
Petra Bezjak
Simeona Rogelj
Lidija Cokan

Nadzorni odbor
Simeona Rogelj
Jasna Kontler Salomon
Branka Bezjak

Komisija za vloge in pritožbe
Igor Drakulič
Vesna Rojko
Petra Bezjak

Statuarna komisija
Bojan Šuštar
Dušan Malovrh
Sabina Francek Ivović
Andrej Doblehar
Andreja Kuhelj

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS
Gojko Bervar, predsednik
Jelena Aščič, podpredsednica
Anja Gorenc
Katarina Vučko
Sonja Merljak Zdovc
Tatjana Pirc
Nina Jerman
Davorin Koron
Ranka Ivelja
Jernej Rovšek
Neva Železnik

Pravno svetovanje
Pravno svetovanje zagotavljajo pisarna SNS, Sandra Cico, Matjaž Ulčar, Jasna Zakonjšek,  in drugi pravniki, izbrani glede na naravo dela.