Kdo lahko postane član SNS

Člani SNS lahko postanejo zaposleni, samostojni in svobodni novinarji, ki se s podpisom pristopne izjave zavežejo, da bodo spoštovali statut, program in druge akte SNS.

Pristopni izjavi je treba priložiti priporočilo sindikalnega zaupnika v medijskem podjetju, v katerem je novinar zaposlen. Samostojni novinarji in drugi, ki niso redno zaposleni, morajo pristopni izjavi priložiti potrdilo odgovornega urednika o stalnem sodelovanju.

Članarina za redno zaposlene novinarje znaša odstotek bruto plače, od tega SNS dobi polovico, polovica pa ostane »hišnemu« sindikatu. Za samostojne novinarje in druge brez redne zaposlitve pa članarina znaša 4,20 EUR mesečno oziroma 50,40 EUR letno.

Članstvo v SNS preneha z izključitvijo, s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave ali s spremembo delovnega statusa, ki ni v skladu z določili 10. člena statuta. Prenehanje članstva je lahko tudi začasno – takrat pravice in dolžnosti člana mirujejo.