ZA NOVO NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO

Novinarskega dela ni mogoče opravljati, če se ne spoštuje pravic novinarjev iz dela, če se novinarji soočajo z nenehnimi pritiski znotraj medijskih hiš in zunaj njih, če so se namesto z vsebino prisiljeni ukvarjati s sekundami ali vrsticami in če so preobremenjeni z delom. In ker je spoštovanje pravic novinarjev, ki izhajajo iz dela, neločljivo povezano s svobodo medijev, kar je eden od temeljev demokratične družbe, je kolektivna pogodba za zaposlene v medijih osrednji cilj sindikata – tudi skozi projekt Opolnomočenje sindikata za pripravo nove kolektivne pogodbe. Pridobili smo ga na razpisu Evropskega združenja novinarjev (EFJ) in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in je namenjen krepitvi kolektivnih pogajanj in hkrati proučevanju vpliva aktualne pandemije na delovne odnose in pogoje v novinarstvu in medijski dejavnosti. Pandemija koronavirusne bolezni je poglobila probleme novinarskega dela, hkrati je poglobila tudi politično negotovost v Sloveniji. Medtem ko aktualna vlada napada novinarke in novinarje ter si poskuša podrediti javne medije, ignorira sindikalno organiziranje in socialni dialog, zaradi česar so bile sindikalne centrale prisiljene bojkotirati udeležbo na sejah Ekonomsko-socialnega sveta. V tem kontekstu tako v javnih kot zasebnih medijih socialni dialog stagnira, novinarke in novinarji pa postajajo vse bolj odvisni od samovoljnih odločitev lastnikov in vodstev medijev. Poleg tega je aktualna zdravstvena kriza še dodatno prikrajšala novinarke zaradi zamegljenega poklicnega in zasebnega življenja, vse tiste, ki so v novinarski poklic šele vstopili in so še posebej izpostavljeni socialno-ekonomskim negotovostim v medijih, ter delavce na atipičnih pogodbah. Ker te skupine delavcev kažejo na širše probleme in protislovja novinarskega dela, je projekt namenjen tudi raziskovanju delovnih odnosov in pogojev, na podlagi katerih bomo razvili konkretne sindikalne strategije in predloge potrebnih zakonskih sprememb. Glede socialnega dialoga ugotavljamo, da se stanje v medijskih družbah poslabšuje, pri čemer je zadnja pandemija razmere še zaostrila; številni novinarji delajo od doma, zunaj uredništev in kolektivov, s čimer je oslabljeno tudi sindikalno organiziranje. Brez tega pa ni mogoče zahtevati izboljšanja delovnih odnosov, kar je v osrčju sindikalnih prizadevanj za novo nacionalno kolektivno pogodbo v medijski dejavnosti. Hkrati je za kakovosten socialni dialog pomembna tudi usposobljenost socialnih partnerjev; od tu potreba po izobraževanjih za sindikalne zaupnike oz. vse člane, ki jih to zanima. Za uresničitev ciljev projekta so med drugim predvidene naslednje aktivnosti: analiza zakonodaje in podatkov, anketa o delovnih pogojih v medijih, priprava predloga nacionalne kolektivne pogodbe v medijski dejavnosti, usposabljanja za sindikalne zaupnike.