Če potrebujete pravno pomoč in ste član Sindikata novinarjev Slovenije, lahko v pisarni sindikata dobite prvo informacijo in z njeno pomočjo vzpostavite stik s pravnikom, ki se najbolje spozna na področje, na katerem imate težave.

Sindikat sodeluje z različnimi odvetniškimi pisarnami, ki njegove člane zastopajo v sporih na sodiščih ali v izvensodnih poravnavah. Poleg tega odvetniki tudi svetujejo na področju urejanja delovnih razmerij, predvsem pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, in v vseh primerih morebitnih kršitev poklicne kolektivne pogodbe. Organiziramo tudi pravno podporo pri hišnih pogajanjih ali v primeru stavke.

SNS ima sklenjeno tudi pogodbo z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti, kar mu omogoča dostop do strokovne literature, možnost izobraževanja na strokovnih seminarjih po polovični ceni in pridobitev nasvetov o širših področjih urejanja delovnopravnih razmerij.

Dodatne informacije dobite v prostorih Sindikata novinarjev Slovenije na Vošnjakovi 8 v Ljubljani, po telefonu (01) 426 03 66 ali e-pošti info(at)sindikat-novinarjev.si.

Vsako sredo je na voljo Ura pravne pomoči, več TUKAJ.