Protokol o skupnih ciljih SNS in DNS
in
Sporazum o skupnem interesu pri sporazumevanju o kolektivni pogodbi za novinarje

 

  1. Podpisnika tega protokola in sporazuma sta predsednika Sindikata novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije Iztok Jurančič in Grega Repovž. S tem sporazumom izražata strinjanje, da so cilji obeh organizacij enaki.

 

  1. S tem sporazumom se Društvo novinarjev Slovenije zavezuje, da bo aktivno pomagalo Sindikatu novinarjev Slovenije pri pripravi, promociji in uveljavljanju sindikalnih zahtev ter nove nacionalne kolektivne pogodbe za novinarje. V okviru svojih možnosti bo Društvo novinarjev Slovenije pomagalo Sindikatu novinarjev Slovenije tako z javno podporo kot tudi s strokovno in finančno pomočjo. Društvo novinarjev Slovenije se obvezuje, da bo Sindikat novinarjev Slovenije podprlo pri vseh pogajalskih zahtevah ter v primeru zaostritev v okviru sindikalnega boja aktivno sodelovalo v okviru lastnih pristojnosti.

 

  1. S tem sporazumom se Sindikat novinarjev Slovenije obvezuje, da bo v predlog nove kolektivne pogodbe za novinarje vključil tudi minimalne standarde na področju novinarske avtonomije ter osnovne vsebine statuta uredništev, ki jih morajo spoštovati vsi podpisniki nacionalne kolektivne pogodbe za novinarje. Sindikat novinarjev Slovenije se obvezuje, da bo Društvo novinarjev Slovenije s svojimi sodelavci aktivno sodelovalo pri oblikovanju teh določil nacionalne kolektivne pogodbe.

 

  1. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije se s tem sporazumom obvezujeta, da bosta aktivno izmenjavala vse informacije in strokovne ter pravne dokumente in mnenja, ki kakorkoli vplivajo na status novinarjev v Sloveniji.

 
predsednik Sindikata novinarjev Slovenije Iztok Jurančič
predsednik Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž

 

V Ljubljani, 9. oktobra 2002