Zakaj postati član SNS

Pripadnost poklicnemu združenju, ki se zavzema za pravice vsakega člana
Članstvo v SNS izraža pripadnost poklicni skupini novinarjev in le-to krepi v odnosu do delodajalcev, zakonodajalcev in širše javnosti.

Brezplačna pravna pomoč
Vsak član ima pravico do brezplačnih pravnih nasvetov, pravne pomoči pri dogovarjanju z delodajalci, pa tudi do pravnega zastopnika v sporih pred sodišči. Prvo pravno pomoč člani dobijo v pisarni SNS.
Informiranje o pravicah iz Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje
Članom je zagotovljena razlaga posameznih členov pogodbe in pomoč sindikata pri zagotavljanju spoštovanja pravic iz kolektivne pogodbe. V ta namen sindikat tudi spremlja spoštovanje kolektivne pogodbe po posameznih medijskih hišah in jih sproti opozarja na morebitne kršitve.

Pomoč pri organiziranju stavke
Sindikat članom pomaga s pravnimi nasveti, pripravo spremljajočih dokumentov, zastopanjem v pogajanjih in delnim nadomestilom osebnih dohodkov v času stavke.

Članstvo v mednarodnih organizacijah
Sindikat novinarjev Slovenije je polnopravni član Mednarodne novinarske zveze (IFJ), zato članstvo v sindikatu omogoča pridobitev mednarodne novinarske izkaznice, do katere so upravičeni samo člani nacionalnih novinarskih združenj.

Izobraževanje
Sindikat novinarjev Slovenije organizira izobraževanja, okrogle mize in delavnice, ki so za člane brezplačni.

Obveščanje o aktualnih zadevah doma in v tujini
SNS zbira podatke in člane redno obvešča o vseh dogodkih in trendih, ki vplivajo na opravljanje novinarskega poklica in na pravice, ki iz tega izhajajo (nova zakonodaja, spremembe kolektivne pogodbe, morebitne kršitve le-te v posameznih medijskih podjetjih ipd.).