Če kdor koli poskuša posegati v vsebino novinarskega dela, novinar ali novinarka – pod predpostavko, da pri delu upošteva etične in profesionalne smernice – lahko reče:  »Preberite Zakon o medijih, 20. člen – uredniki in novinarji smo pri delu samostojni in neodvisni,« ter zavrne bolj ali manj jasne sugestije o »primernejši vsebini«. 

Novinar ali novinarka lahko tudi reče, da ima po avtorsko-pravni zakonodaji izključno pravico odločiti, kdaj in kako bo avtorsko delo prvič objavljeno, kar je lahko resen argument predvsem takrat, ko v vsebine posegajo uredniki in odgovorni uredniki. Glede na hierarhične strukture medijskih organizacij lahko vztrajanje pri pogledih, zapisanih v novinarskem avtorskem besedilu, pomeni, da novinarsko delo nazadnje ne bo objavljeno, vendar novinarju ali novinarki zaradi ravnanja v skladu z vestjo oziroma vztrajanja pri mnenjih in stališčih ne bi smele groziti nobene sankcije.

Tako je v teoriji.

V praksi je nadaljevanje »zgodbe« o zavračanju pritiskov obenem odvisno (vsaj) od odločnosti in vztrajnosti novinarja ali novinarke, od aktivnosti zastopnikov uredništev in novinarskih združenj, od tega, kdo je poskušal vplivati na vsebino, s kakšnimi motivi, kako daleč seže glas o posegih v avtonomijo, kadar pride do njih, koliko se je odgovorni urednik pripravljen zavzeti za profesionalne standarde, za posamezne člane in članice uredništva ter uredništvo kot celoto (če ni odgovorni urednik sam vir posegov), kako solidarni so  člani in članice uredništva in koliko izdajatelji razumejo, da so oziroma naj bi bili lastniki gospodarskih družb posebnega družbenega pomena. V taki družbi se lahko zgodi, da kateri od produktov (npr. posamezna oddaja, rubrika v časopisu ali kar časnik/revija/postaja nasploh, itd.) ne zasleduje ves čas cilja maksimiranja dobička, ampak ga morda v posameznih primerih celo neposredno ogroža – na primer s tem, da novinar ali novinarka izbrska negativne podrobnosti o izdajateljevem poslovnem partnerju, lahko velikem oglaševalcu, ki zato grozi z umikom posla.

Beri dalje.

OSTALE VSEBINE S PODROČJA AVTONOMIJE

Revizija pravil za zagotavljanje notranje svobode tiska

Minimum pravil uredništev o poklicni avtonomiji

Osnutek pravil poklicne avtonomije

Cefranje novinarske avtonomije

Priporočilo o ukrepih za spodbujanje medijskega pluralizma

Minimalni standardi uredniške neodvisnosti

Svoboda, odgovornost, etika, vsakdan

Deklaracija Mednarodne/Evropske zveze novinarjev o uredniški avtonomiji

Deklaracija o svobodi izražanja in informiranja

Zakon o medijih, izdajatelji in uredniška avtonomija

Razprava o novinarski avtonomiji

Principi za zagotavljanje uredniške neodvisnosti

Nespodobno povabilo v medijski zakonodaji – uprava v uredništvu

Oblastnik piše lastniku

Med odgovornostmi in pravicami

Integriteta, avtonomija in odgovornost v norveških medijih

Je lažje zamenjati poklic kot delodajalca?

Declaration of Duties and Rights of Journalists Switzerland

Založniška načela in principi uredniške neodvisnosti