Deklarirani namen in cilji poklicnega sindikalnega združenja so danes enaki, kot so bili položeni v njegovo zibelko. Osnovni namen je varovanje pravic in uresničevanje interesov kolektivnih in individualnih članov. K nekaterim statutarno določenim ciljem smo zavezani skupaj z Društvom novinarjev Slovenije. Med njimi velja omeniti predvsem skrb za avtonomijo novinarskega poklica in soodločanje pri uredniških politikah.

Kot vsako sindikalno združenje, tudi novinarsko stremi k solidarnosti članstva. V SNS dobro vemo, da šteje največ solidarnost, ki je prislužena z dejanji in storitvami zavarovanja pravic in interesov, ki jih je SNS obvezen ponuditi članstvu tudi po ciljih in nalogah iz njegovega statuta. To pa so v tem času zlasti ustrezno plačilo in delovni pogoji.

Minimalne zahteve med drugim opredeljuje tudi nacionalni dogovor z delodajalsko stranjo v Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje. SNS je podpisnik kolektivne pogodbe v imenu vseh slovenskih novinarjev, prvi skrbnik njenega spoštovanja, pa tudi pobudnik morebitnih sprememb kolektivne pogodbe in medijske zakonodaje.

Da bi bil kos tej osnovni nalogi, so med dejavnostmi sindikata v ospredju spremljanje, analiza in nadzor plačnih in zaposlitvenih politik medijskih hiš, zagotavljanje pravne pomoči, povečevanje števila članov ter omogočanje in spodbujanje medsebojnega obveščanja članov.