Sindikat novinarjev Slovenije

Vošnjakova 8
1000 Ljubljana
Tel/Fax: 01 426 03 66
               064 180 988 (glavni tajnik)
E-pošta: [email protected]
Internet: www.sindikat-novinarjev.si

Tajnica: Marija Penca: 01 426 03 66, [email protected]
Glavna tajnica: Mojca Zabukovec, 064 180 988, [email protected]
Iztok Jurančič, svetovalec, [email protected]

Sindikat novinarjev Slovenije je reprezentativni poklicno-strokovni sindikat, ustanovljen 6. marca 1990 v Kopru. Kot nacionalno združenje novinarjev je sindikat polnopravni član Mednarodne novinarske zveze (IFJ) s sedežem v Bruslju.

Deklarirani namen in cilji poklicnega sindikalnega združenja so danes enaki, kot so bili položeni v njegovo zibelko. Osnovni namen je varovanje pravic in uresničevanje interesov kolektivnih in individualnih članov. K nekaterim statutarno določenim ciljem smo zavezani skupaj z Društvom novinarjev Slovenije. Med njimi velja omeniti predvsem skrb za avtonomijo novinarskega poklica in soodločanje pri uredniških politikah.
Kot vsako sindikalno združenje, tudi novinarsko stremi k solidarnosti članstva. V SNS dobro vemo, da šteje največ solidarnost, ki je prislužena z dejanji in storitvami zavarovanja pravic in interesov, ki jih je SNS obvezen ponuditi članstvu tudi po ciljih in nalogah iz njegovega statuta. To pa so v tem času zlasti ustrezno plačilo in delovni pogoji.
Kolektivna pogajanja so bistveno sredstvo zaščite sindikalno povezanih interesov. Ni jih brez socialnega dialoga, vendar je ta v globoki krizi. Razdrobljen je na dialog s posameznimi medijskimi družbami, ker na republiški ravni že od leta 2015 nimamo reprezentativnega sogovornika, ki bi se v imenu vseh medijskih delodajalcev pogajal za novo nacionalno kolektivno pogodbo. Kolektivna pogodba za poklicne novinarje je bila z odločitvijo sodišča v letu 2017 omejena na veljavnost v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija. Kolektivna pogodba za poklic in zaposlene v vseh medijih je tako znova osrednji cilj sindikata. Zanj bomo združili moči, saj že pri danem sindikalnem članstvu izpolnjujemo pogoje za pogajanja o kolektivni pogodbi razširjene veljavnosti.
Da bi bil kos tej osnovni nalogi, so med dejavnostmi sindikata v ospredju spremljanje, analiza in nadzor plačnih in zaposlitvenih politik medijskih hiš, zagotavljanje pravne pomoči, povečevanje števila članov ter omogočanje in spodbujanje medsebojnega obveščanja članov.

Iztok Jurančič, svetovalec in nekdanji glavni tajnik SNS


Rojstvo in prvi koraki Sindikata novinarjev Slovenije

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je po Evropi slutnja temeljitih in daljnosežnih družbenih sprememb začenjala vse hitreje udejanjati. Bolj ko so se bližala devetdeseta leta, bolj bliskovito se je Evropa spreminjala, z njo pa tudi Slovenija. Novinarji v Sloveniji smo bili na spremembe pripravljeni, pri njih smo aktivno sodelovali. Zavedali smo se, da se bosta naša vloga in družbeni položaj korenito spremenila, in odločili smo se, da za varovanje svojih interesov in svobode javne besede oblikujemo nove mehanizme, znane iz razvitega sveta.
Leta 1989 se je v razmišljanja slovenskih novinarjev naselila zamisel o ustanovitvi novinarskih sindikatov, najprej v Kopru, od koder se je odpiral širok razgled na razvito novinarsko organiziranost v sosednji Italiji in še naprej, kmalu nato pa tudi v ljubljanskih uredništvih, v Mariboru itd. Tako je bil 22. septembra 1989 v Kopru ustanovljen Sindikat primorskih novinarjev, prvi »novi« novinarski sindikat v tedanjem socialističnem svetu.

Zelo hitro so sledile ustanovitve novinarskih sindikatov po nekaterih večjih uredništvih slovenskih množičnih medijev in ob vzpostavitvi stikov med predstavniki nastalih sindikatov se je porodila zamisel o ustanovitvi skupnega, slovenskega novinarskega sindikata. Ob sodelovanju kolegov iz ljubljanskih in mariborskih uredništev je bila vloga nosilca združevanja zaupana primorskemu novinarskemu sindikatu in 6. marca 1990 je bil v Kopru ustanovljen Sindikat novinarjev Slovenije.
Njegova osrednja naloga je bila priprava in uveljavitev kolektivne pogodbe za poklicne novinarje. Sindikat se je z veliko energičnostjo lotil vzpostavljanja potrebnih mehanizmov in si zagotovil najnujnejšo gmotno podlago za izpeljavo te naloge. Kljub oranju ledine in številnim oviram je v decembru leta 1991 dosegel podpis kolektivne pogodbe za slovenske poklicne novinarje, prve poklicne kolektivne pogodbe v Sloveniji.

Venčeslav Japelj, prvi predsednik SNS