Konec leta 1991 je stopila v veljavo kolektivna pogodba za poklicne novinarje (KPPN), ki so jo takrat v imenu delodajalcev podpisali Gospodarska zbornica Slovenije – Sekcija za tisk kot zastopnica delodajalcev časopisno-informativne in založniške dejavnosti, Svet RTV Slovenija in Združenje radijskih postaj Slovenije ter Sindikat novinarjev Slovenije v imenu delojemalcev.

Ta pogodba velja za novinarke in novinarje ter urednice in urednike, zaposlene pri delodajalcu časopisno-informativne dejavnosti, radia in televizije, ne glede na to, ali so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Ta pogodba velja tudi za svobodne novinarje in študente na praksi, ki se usposabljajo za novinarski poklic.

Besedilo KPPN je objavljeno na spletnih straneh Uradnega lista, na voljo pa so tudi neuradno prečiščeno besedilo ter aneks iz leta 2008 in aneks iz leta 2014.