Skupščina SNS
Skupščina SNS je najvišji organ, ki sprejema statut SNS in njegove spremembe ter delovni program SNS. Voli ter razrešuje predsednika in podpredsednika ter druge organe SNS, potrjuje sestavo izvršnega odbora, ki jo predlagajo sindikalne skupine, obravnava poročila organov SNS in strokovnih služb ter sprejema finančni načrt, letno finančno poročilo ter programske usmeritve SNS. Poleg tega odloča o višini članarine, razdelilniku delitve in povezovanju z drugimi sindikati.

predsednica SNS
Alenka Potočnik (STA)
[email protected]

podpredsednica SNS
Ana Svenšek (MMC RTVS)

Pisarna SNS

Mojca Zabukovec
[email protected]

Tajnica
Marija Penca
[email protected]

Izvršni odbor
Alenka Potočnik (predsednica, STA)
Ana Svenšek (podpredsednica)
Branka Bezjak (Večer)
Tamara Krivec (Dnevnik)
Helena Milinković (RTVS, TVS)
Andreja Žibret Ifko (Delo)
Ana Bučar (RTVS, RC Maribor)
Lidija Cokan (RTVS, RS)
Sabina Francek Ivović (RTVS, RC Koper)/ Mateja Brežan (RTVS, RC Koper)
Alenka Ožbot Klančič (Primorske novice)

Sindikalni zaupniki
DELO: Andreja Žibret Ifko
SALOMON: Melita Berzelak
NAŠ ČAS: Milena Krstič
POMURSKI MADŽARSKI RADIO LENDAVA: Eva Bukovec
PRIMORSKE NOVICE: Alenka Ožbot Klančič
RADIO SLOVENIJA: Lidija Cokan
RADIO TEDNIK PTUJ: Martin Ozmec
REGIONALNI RTV CENTER KOPER – CAPODISTRIA: Sabina Francek Ivović
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR: Ana Bučar
SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA: Alenka Potočnik
TV SLOVENIJA: Helena Milinković
VEČER: Branka Bezjak
DNEVNIK: Tamara Krivec

Samostojni in svobodni novinarji

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS

Helena Milinković (RTVS, TVS)
Franci Pavšer (RTVS, RS)
Špela Novak (RTVS, RS)
Lidija Cokan (RTVS, RC Maribor)
Sabina Francek Ivović (RTVS, RC Koper)

Nadzorni odbor
Maša Tomažin Hladen
Andreja Židanik Hafner
Matej Luzar

Komisija za vloge in pritožbe
Veronika Žajdela Kostanjevec
Zdenko Matoz
Uroš Škerl

Statutarna komisija
Anja Hreščak
Klemen Košak
Janez Krušič Sterguljc
Vesna Rojko
Gorazd Utenkar

Novinarsko častno razsodišče, skupni organ DNS in SNS

Tatjana Pirc (Radio Slovenija), predsednica
Brane Piano (upokojeni novinar), podpredsednik
Ranka Ivelja (Dnevnik)
Sonja Merljak Zdovc (Časoris)
Irena Brejc (upokojena novinarka)
Katarina Vučko (predstavnica javnosti)
Jelena Aščić (Televizija Slovenija)
Nataša Štefe (Val 202)
Sanja Gornjec (STA)
Urban Červek ()
Peter Merc (predstavnik javnosti)

Pravno svetovanje
Pravno svetovanje zagotavljajo pisarna SNS, Sandra Cico, Matjaž Ulčar, Jasna Zakonjšek in drugi pravniki, izbrani glede na naravo dela.