Aktualni Projekti

Opolnomočenje sindikata za pripravo nove kolektivne pogodbe (januar 2022 - junij 2023)

Novinarskega dela ni mogoče opravljati, če se ne spoštuje pravic novinarjev iz dela, če se novinarji soočajo z nenehnimi pritiski znotraj medijskih hiš in zunaj njih, če so se namesto z vsebino prisiljeni ukvarjati s sekundami ali vrsticami in če so preobremenjeni z delom. In ker je spoštovanje pravic novinarjev, ki izhajajo iz dela, neločljivo povezano s svobodo medijev, kar je eden od temeljev demokratične družbe, je kolektivna pogodba za zaposlene v medijih osrednji cilj sindikata – tudi skozi projekt Opolnomočenje sindikata za pripravo nove kolektivne pogodbe. Pridobili smo ga na razpisu Evropskega združenja novinarjev (EFJ) in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in je namenjen krepitvi kolektivnih pogajanj in hkrati proučevanju vpliva aktualne pandemije na delovne odnose in pogoje v novinarstvu in medijski dejavnosti. Več TUKAJ.

Anketa SNS (januar 2020): Preobremenjenost, nizko plačilo in pomanjkanje izobraževanja

Anketa med člani Sindikata novinarjev Slovenije je pokazala, da pri svojem delu kot največje težave zaznavamo preobremenjenost (61 %), (pre)nizko plačo (56 %) in pomanjkanje dodatnih izobraževanj za nova znanja (55 %). Med najprimernejšimi oblikami boja za pravice in boljši položaj novinarjev so po mnenju sodelujočih v anketi stavka (47 %), protestni shod (45 %) in razprava na okrogli mizi (36 %). Protestnega shoda sta se pripravljeni udeležiti dve tretjini sodelujočih v anketi, skoraj tri četrtine pa se jih je izreklo za organizacijo shoda z Društvom novinarjev Slovenija.

V spletni anketi je januarja 2020 sodelovalo 111 članov, rezultati pa bodo usmeritev za prihodnje aktivnosti SNS.

Ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih

SestanekJulija 2015 smo kot partner pričeli s sodelovanjem v projektu »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016.

Namen projekta je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša. Nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije, poleg Sindikata novinarjev Slovenije pa so ostali projektni partnerji Štajerska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

ZZUO_PPT template_ZDS_2015

E-novice, november 2015

E-novice, december 2015

Vabilo na prvi strokovni regijski posvet v Velenju

E-novice, januar 2016

Sporočilo za javnost s posveta v Velenju

E-novice, februar 2016

Program strokovnega regijskega posveta v Mariboru

Sporočilo za javnost s posveta v Mariboru

Program strokovnega regijskega posveta v Kopru

Sporočilo za javnost s posveta v Kopru

E-novice, marec 2016

Program strokovnega regijskega posveta v Ljubljani

Sporočilo za javnost s posveta v Ljubljani

E-novice, april 2016

E-novice, maj 2016

E-novice, junij 2016

Zakaj vlagati v zdravje zaposlenih in kako se tega lotiti? – informativna knjižica

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Izdelajte si program za promocijo zdravja

Vabilo na zaključno konferenco

Uspešno izvedena zaključna konferenca

E-novice, oktober 2016


Projekt KroNeBo

Kronebo 02Projekt »Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu« oziroma krajše KroNeBo je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014. Projekt smo začeli izvajati 1. septembra 2013 in ga sklenili novembra 2014. Namen projekta je ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, izboljšanje življenjskega sloga in tveganih vedenj pri zaposlenih, razvoj ter izboljšanje zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih, delodajalcev in širše javnosti, ter širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma, prezentizma in fluktuacije.