Razpis nadomestnih volitev za predsednika in dva člana nadzornega odbora

Izvršni odbor SNS razpisuje nadomestne volitve in poziva članstvo k vlaganju kandidatur za predsednika/co SNS in dva člana/ci nadzornega odbora. IO SNS je na podlagi 20. člena statuta SNS pripravil postopek volilnih opravil: predloge kandidatur sprejema pisarna SNS do 8. marca...