Kaznovanje prekarnih delavcev za pravico do sodnega varstva in sindikalnega organiziranja v medijski družbi Dnevnik, d.d.

V stanovskih organizacijah smo zgroženi nad zadnjim ravnanjem uprave družbe Dnevnik, ki grobo tepta interese prekarnih zaposlenih. Uprava dialog zavrača, sindikalno vodstvo Sekcije honorarnih novinarjev Dnevnika je zaradi odpuščanj obglavljeno, odpuščeni so predvsem sodelavci, ki...

Parlamentarno barantanje povečuje izpostavljenost prekarnih delavcev v inšpekcijskih nadzorih

Parlamentarni odbor za delo je zavrnil spremembe zakona o inšpekciji dela z obrazložitvijo, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi spremembe v inšpekcijskem nadzoru jeseni vključilo v paket sprememb zakonodaje, ki bo namenjen urejanju...

Pravni obrazi prekariata

Prekarnost ni pravni pojem, obenem pa je še kako vpet v pravne oblike dela. Prekarnost se največkrat kaže kot prikrito delovno razmerje – gre za razmerje, ki ima vse elemente delovnega razmerja in bi zanj morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar je...

Sindikati podpirajo spremembe Zakona o delovni inšpekciji

Sindikati podpirajo spremembe Zakona o delovni inšpekciji Sindikati in nekatere druge organizacije smo danes v Državni zbor RS predali pismo podpore spremembam Zakona o delovni inšpekciji. Ureditev in način ukrepanja v inšpekcijskih nadzorih je povečala možnosti  poglabljanja...

Posvet o dokumentu ‘Dostojno delo’

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja predstavitev in posvet o dokumentu ‘Dostojno delo’, 21.3.2016. O problematiki segmentacije na trgu dela med pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas ter o ostali problematiki...

Mednarodna delavnica Pravice in delovna mesta v novinarstvu

V Ljubljani v  četrtek, 17.3. in petek 18.3. poteka mednarodna delavnica EFJ in DNS z naslovom Pravice in delovna mesta v novinarstvu – Kolektivno dogovarjanje za vse. Za širšo strokovno javnost bo organizirano srečanje v petek, 18.3., ob 19.30 v Kreativnem centru Poligon...

Okrogla miza Krhanje novinarstva

Katedra za novinarstvo in Društvo študentov novinarstva danes, 9.3.2016 ob 16. uri, pripravljata okroglo mizo Krhanje novinarskega poklica – od solastnikov medijev do agencijskih delavcev. O posledicah krhanja poklica in problemih novinarske skupnosti, bo med drugim govoril...

Javni poziv zoper diskriminacijo in segregacijo novinarjev in delavcev

V stanovskih novinarskih organizacijah ne bomo pristali na nadaljnjo degradacijo položaja novinarjev in medijskih delavcev. Protestiramo in odločno nasprotujemo trenutnemu načinu urejanja trga dela, in posebej položaja pogodbenih, prekarnih delavcev, za katere Inšpektorat RS...

Javni poziv vladi, parlamentu in delodajalcem za zaščito novinarjev v inšpekcijskih postopkih

Novinarski sindikati so na vlado, parlament in delodajalce naslovili javni poziv za nujne spremembe zakonodaje s področja inšpekcije dela. Z zakonom o inšpekciji dela iz marca 2014 so inšpektorji pridobili pomemben institut prepovedi dela, če odkrijejo, da lažna civilna razmerja...