Izjava ob podpisu podjetniške kolektivne pogodbe v Delu

Sindikat novinarjev Dela in Sindikat novinarjev Slovenije ob podpisu podjetniške kolektivne pogodbe v medijski družbi Delo: » Vztrajamo na načelih enakopravnega, poštenega in odkritega socialnega dialoga.« Uprava Dela je včeraj s sindikatom Pergam Delo podpisala novo kolektivno...

Vprašanja prikritih delovnih razmerij se bodo na ministrstvu lotili s spremembo zakonodaje

Ljubljana, 30. septembra – Ob obravnavi poročila inšpektorata za delo za lani so člani odbora DZ za delo na današnji seji izrazili zaskrbljenost nad stanjem spoštovanja delovnopravne zakonodaje, predvsem na področju prekarnih zaposlitev in prikritih delovnih razmerij. Na...

Stališča in ugotovitve k Strategiji razvoja medijev v RS

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije je v okviru javne razprave, 15.7.2016, podal stališča in ugotovitve, v zvezi z dokumentom Ministrstva RS za kulturo: Strategija razvoja medijev v RS do leta 2024, pristojnemu organu. Dokument se nahaja v prilogi. Stališča in ugotovitve...

Sprememba kontakta

Obveščamo vas, da smo s 14.7.2016 prenehali uporabljati elektronski naslov sns@siol.net. Vsa elektronska komunikacija z nami poteka prek naslova info(@)sindikat-novinarjev.si Hvala za razumevanje!

Kaznovanje prekarnih delavcev za pravico do sodnega varstva in sindikalnega organiziranja v medijski družbi Dnevnik, d.d.

V stanovskih organizacijah smo zgroženi nad zadnjim ravnanjem uprave družbe Dnevnik, ki grobo tepta interese prekarnih zaposlenih. Uprava dialog zavrača, sindikalno vodstvo Sekcije honorarnih novinarjev Dnevnika je zaradi odpuščanj obglavljeno, odpuščeni so predvsem sodelavci, ki...

Parlamentarno barantanje povečuje izpostavljenost prekarnih delavcev v inšpekcijskih nadzorih

Parlamentarni odbor za delo je zavrnil spremembe zakona o inšpekciji dela z obrazložitvijo, da bo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tudi spremembe v inšpekcijskem nadzoru jeseni vključilo v paket sprememb zakonodaje, ki bo namenjen urejanju...

Pravni obrazi prekariata

Prekarnost ni pravni pojem, obenem pa je še kako vpet v pravne oblike dela. Prekarnost se največkrat kaže kot prikrito delovno razmerje – gre za razmerje, ki ima vse elemente delovnega razmerja in bi zanj morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar je...

Sindikati podpirajo spremembe Zakona o delovni inšpekciji

Sindikati podpirajo spremembe Zakona o delovni inšpekciji Sindikati in nekatere druge organizacije smo danes v Državni zbor RS predali pismo podpore spremembam Zakona o delovni inšpekciji. Ureditev in način ukrepanja v inšpekcijskih nadzorih je povečala možnosti  poglabljanja...

Posvet o dokumentu ‘Dostojno delo’

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja predstavitev in posvet o dokumentu ‘Dostojno delo’, 21.3.2016. O problematiki segmentacije na trgu dela med pogodbami za določen čas in pogodbami za nedoločen čas ter o ostali problematiki...

Mednarodna delavnica Pravice in delovna mesta v novinarstvu

V Ljubljani v  četrtek, 17.3. in petek 18.3. poteka mednarodna delavnica EFJ in DNS z naslovom Pravice in delovna mesta v novinarstvu – Kolektivno dogovarjanje za vse. Za širšo strokovno javnost bo organizirano srečanje v petek, 18.3., ob 19.30 v Kreativnem centru Poligon...