Sindikat novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija in Sindikat novinarjev Dnevnika so ustanovili Konfederacijo reprezentativnih sindikatov v medijski dejavnosti z namenom organiziranega in koordiniranega delovanja skupnih aktivnosti reprezentativnih sindikatov, ki delujejo na medijskem področju, s ciljem zavzemanja za boljši materialni in socialni položaj zaposlenih, ki so včlanjeni v sindikate – člane Konfederacije.

Z ustanovnim aktom sindikati ustanovitelji določajo način delegiranja, sestavo, potek in način dela ustanovne skupščine Konfederacije, vsebino in način delovanja Konfederacije ter obliko financiranja njenega delovanja.