Skupna izjava za javnost ob podpisu podjetniške kolektivne pogodbe na Primorskih novicah

Koper, 31. maja 2017

Po dolgotrajnem usklajevanju sta uprava in novinarski sindikat na Primorskih novicah danes podpisala Podjetniško kolektivno pogodbo za novinarske in druge poklice v družbi Primorske novice, ki velja za vse zaposlene v družbi. Obe strani ocenjujeta, da doseženi kompromisi optimalno zmanjšujejo na eni strani poslovna, na drugi socialna in zaposlitvena tveganja tudi zato, ker je dialog potekal pošteno in enakopravno, z zagotavljanjem vseh potrebnih informacij za kompetentno odločitev. Na sindikalni strani so pokazali zadostno razumevanje za poslovne in finančne omejitve družbe pri dani zaposlenosti in dodatnih zaposlitvah prej pogodbenih novinarjev. Delodajalska stran je upoštevala posebnosti novinarskega poklica in izdajateljskih zavez tudi v interesu svojih javnosti. Od delovno pravnih pravic in obveznosti so ohranjeni minimalni kolektivni standardi, zapisani tudi v obstoječih zaposlitvenih pogodbah, nekatere materialne pa so v večji meri in pogojno odvisne od tekočih poslovnih rezultatov družbe. Deležniki v družbi so se tudi na ta način zavezali k ustrezni ravni sodelovanja pri reševanju prihodnjih konfliktov v socialnem dialogu.

Rok Hladnik, direktor Primorskih novic, d.o.o.
Izvršni odbor Sindikata novinarjev Primorskih novic

O avtorju